Lege oharra

 

Identifikazio-datuak

1. Euskadiko Odol Emaileen titulartasuneko www.gotatanta.eus web orria bisitatzen ari zara. Honako erakunde hauek osatzen dute Gipuzkoako Emaileen Elkartea, IFK: G-20040838; helbide soziala: Manuel Lekuona 1, b1 20018, Donostia, Gipuzkoa, aurrerantzean TITULARRA izenez.

TITULARRAREKIN harremanetan jar zaitezke honako bide hauetakoren bat erabiliz:

Telefonoa: 943 31 70 91   

Harremanetarako helbide elektronikoa: info@gotatanta.eus

Erabiltzaileak

2. Baldintza hauen helburua (aurrerantzean “lege-oharra”) TITULARRAREN web orriaren erabilera arautzea da, jendearen eskura jartzen duena.

TITULARRAREN web orri honetan sartzeak eta/edo erabiltzeak ERABILTZAILE izaera ematen dio, eta sartzean eta/edo erabiltzean hemen adierazitako erabilera-baldintza orokorrak onartzen ditu. Baldintza hauek, bete beharrekoak diren kontratazio-baldintza orokorrak edozein direla ere, aplikatuko dira.

Atariaren erabilera

Redmedia.eus-ek informazio, zerbitzu, programa edo datu ugaritarako sarbidea ematen du Interneten (aurrerantzean “edukiak”), TITULARRARI edo haren lizentziadunei dagozkienak, eta ERABILTZAILEAK horiek eskuratu ahal izango ditu.
ERABILTZAILEAK hitzematen du TITULARRAK bere atariaren bidez eskaintzen dituen edukiak behar bezala erabiliko dituela, baina ez dituela erabiliko aipatuz era mugatuan honako helburu hauetarako:
• Legez kanpoko edo fede onaren eta ordena publikoaren aurkako jarduerak egiteko.

• Eduki edo propaganda arrazista, xenofoboa, pornografiko-ilegala, terrorismoaren apologia egiteko edo giza eskubideen aurkako erasoak zabaltzeko.

• TITULARRAREN, bere hornitzaileen edo hirugarren pertsonen sistema fisiko eta logikoetan kalteak eragiteko, sarean birus informatikoak edo lehen aipatutako kalteak eragin ditzaketen beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzeko edo zabaltzeko.

• Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuak sartzen eta, hala badagokio, erabiltzen saiatzeko, eta haien mezuak aldatzeko edo manipulatzeko.

Datuen babesa

Titularrak Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren jarraibideak betetzen ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera,  Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) arabera [Europako Parlamentuaren (EB) 2016/679 Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa] eta Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, bermatu egiten du bere eginkizuna gauzatzen eta zerbitzuak ematen erabilitako datu pertsonalen segurtasuna

Erabiltzaileak bere datu pertsonalak ematen dituenean, TITULARRARI berariaz ematen dio bere datu pertsonalak tratatzeko baimena, datu horietan adierazten diren helburuetarako.

Era berean, TITULARRAK jakinarazten du bete egiten duela 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa.

Jabetza intelektuala eta industriala

TITULARRA bere webguneko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien jabea da, bai eta bertan dauden elementuena ere (adierazpen gisa: irudiak, argazkiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea edo testuak; markak edo logotipoak, koloreen konbinazioak, egitura eta diseinua, erabilitako materialen aukeraketa, funtzionatzeko, sartzeko eta erabiltzeko beharrezkoak diren ordenagailu-programak, eta abarrak), TITULARRAREN edo haren lizentziadunen titulartasuna.

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. eta 32.1. artikuluetan eta bigarren paragrafoan xedatutakoaren arabera, espresuki debekatuta dago webgune honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean jakinaraztea, eskura jartzeko modalitatea barne, helburu komertzialekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, TITULARRAREN baimenik gabe.

ERABILTZAILEAK TITULARRAREN titulartasuneko Jabetza Intelektualaren eta Industrialaren eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen du. Atariko elementuak ikusi ahal izango ditu, baita inprimatu, kopiatu eta ordenagailuko disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan gorde ere, baldin eta erabilera pertsonal eta pribaturako bakarrik bada. ERABILTZAILEAK ez du ezabatuko, aldatuko, saihestuko edo manipulatuko TITULARRAREN orrialdeetan instalatuta dagoen edozein babes-gailu edo segurtasun-sistema.

Bermeak eta erantzukizuna baztertzea

ERABILTZAILEAK onartzen du webgunearen eta haren eduki eta zerbitzuen erabilera bere erantzukizun esklusiboaren pean geratzen dela. Zehazki, azalpen gisa soilik, TITULARRAK ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen honako eremu hauetan:

a) Webguneen funtzionamenduan, zerbitzuen eta edukien erabilgarritasunean, eta horien kalitate edo elkarreragingarritasunean.

b) ERABILTZAILEAK webgunea erabiliko duen helburuan.

c) ERABILTZAILEAK edo hirugarrenek indarreko legeria haustean, eta, zehazki, beste pertsona edo erakunde batzuen titulartasuneko jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak urratzean.

d) ERABILTZAILEAREN edo hirugarrenen sistema informatikoari kalteak eragin diezazkiokeen kode maltzurrak edo beste edozein elementu informatiko kaltegarri izatean. ERABILTZAILEARI dagokio, nolanahi ere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea.

e) Hirugarrenek edukietara edo zerbitzuetara baimenik gabeko eta iruzurrezko sarbidea izatean, edo, hala badagokio, hirugarren horiek egin ditzaketen mezuak eta komunikazioak atzitzean, ezabatzean, aldatzean, edo manipulatzean.

f) Eskainitako edukien eta zerbitzuen zehaztasunean, egiazkotasunean, gaurkotasunean eta erabilgarritasunean, eta horien ondoren ERABILTZAILEAK egingo duen erabileran. TITULARRAK arrazoizko ahalegin eta bitarteko guztiak erabiltzen ditu informazio eguneratua eta frogagarria emateko.

g) Webgunean sartzean ekipo informatikoei eragindako kalteak izatean, eta ERABILTZAILEEI eragindako kalteak, zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako akats edo deskonexioetan jatorria dutenean.

h) Ustekabeko edo ezinbesteko inguruabarrek eragindako kalte edo galerak izatean.

Foroak edo antzerako espazioak egonez gero, eta berauek erabiliz gero, kontuan izan behar da mezuek bidaltzen dituen ERABILTZAILEAREN iritzia baino ez dutela islatzen, bera baita erantzule bakarra. TITULARRA ez da ERABILTZAILEAK bidalitako mezuen edukiaren erantzule egiten.

Lege-ohar honen aldaketa eta iraupena

6. TITULARRAK beretzat gordetzen du bere atarian egoki iritzitako aldaketak aldez aurretik jakinarazi gabe egiteko eskubidea, eta atarian eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, baita horiek aurkezteko edo kokatzeko modua ere.

7. Baldintza horien indarraldia agertzearen araberakoa izango da, eta indarrean egongo dira behar bezala argitaratutako beste baldintza batzuek aldatzen dituzten arte.

Estekak

8. www.gotatanta.eus webgunean Interneteko beste gune batzuetarako estekak edo hiperestekak eta abarrak sartzen badira, TITULARRAK ez du inolako kontrolik egingo gune eta eduki horien gainean. TITULARRAK ez du inola ere bere gain hartuko kanpoko webgune bateko estekaren baten edukien gaineko erantzukizunik, eta ez du bermatuko hiperesteka horietako edo Interneteko beste gune batzuetako edozein material edo informazioren eskuragarritasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zehaztasuna, zabaltasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna eta konstituzionaltasuna. Era berean, kanpo-konexio horiek sartzeak ez du ekarriko inolako elkarterik, bat-egiterik edo partaidetzarik konektatutako erakundeekin.
Baztertzeko eskubidea

9. TITULARRAK beretzat gordetzen du atariaren eta/edo eskainitako zerbitzuen sarrera ukatzeko edo kentzeko eskubidea, lege-ohar honen edukia betetzen ez duten erabiltzaileei, berak edo hirugarren batek eskatuta, aldez aurretik ohartarazi beharrik gabe.
Orokortasunak

10. TITULARRAK jazarriko ditu baldintza hauek ez betetzea, bai eta bere ataria behar ez bezala erabiltzea ere, zuzenbidean dagozkion akzio zibil eta penal guztiak gauzatuz.

Aplikatu beharreko legeria eta jurisdikzioa

11. TITULARRAREN eta ERABILTZAILEAREN arteko harremana Espainiako indarreko araudiaren arabera arautuko da. Lege-ohar honen ondoriozko eztabaida eta erreklamazio guztiak Espainiako epaitegi eta auzitegiek ebatziko dituzte.